LihoměryPostup při měření obsahu alkholu:obsah alkoholu v kvasu změříte pomoci Alkoholometru. Náš alkoholometr je kalibrovaný na 20°C teploty roztoku. Do odměrného válce nalijte kvas nebo alkohol, pomoci teploměru zjistěte teplotu tekutiny ( ideální teplota je 20° C) následně ponořte do odměrné nádoby alkoholometr a hodnota kterou naměříte je procento alkoholu. Pokud má tekutina jinou teplotu je potřeba procento alkoholu dopočítat pomocí tabulek.